Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Uzasadnij, że nie istnieje granica 2 lxi→m2⌊x ⌋ .

*Ukryj

Uzasadnij, że nie istnieje granica lxi→m5(x− ⌊x⌋) .

Oblicz granicę 2arctgx- xl→im−∞ ln(1+ 1x) .

Oblicz granicę sin2x- lxim→ 0sin3x .

Zbadać czy istnieje granica ( 1) lixm→0 x arctg x .

Oblicz granicę jednostronną ---x+-1-- x→lim− 3+log0,5(4+x ) .

*Ukryj

Oblicz granicę jednostronną ---x+-1-- x→lim− 2−log0,4(3+x ) .

Oblicz granicę -------1------ xl→im−∞ √3x-2(√3x-+1− 3√x) .

Oblicz granicę jednostronną log0,5(3+x ) lim +---3+x--- x→ − 3 .

Oblicz granicę --x3+-4x2+-5x+-2-- xli→m−2x4+ 5x3+ 6x2− 4x− 8 .

Oblicz granicę x2−-8x−-20 xli→m−2 x6−64 .

*Ukryj

Oblicz granicę x3−x2+x−-1 lxim→ 1 2x3−2 .

Oblicz granicę jednostronną funkcji --x3+-64-- x→lim−4− x2+8x+16 .

*Ukryj

Oblicz granicę jednostronną funkcji --x3+-64-- x→lim−4+ x2+8x+16 .

Oblicz granicę cosx- lxi→mπ x−π2 2 .

Oblicz granicę lnln-x xl→im+∞ ln x .

Oblicz granicę sin3x- lxim→ 0 2x .

Dla jakich wartości parametru m granica funkcji (m3+-9m-2+9m+-11)x2−x+-2 xl→im+∞ (m2+1)x2+3 jest równa czwartemu wyrazowi ciągu określonego wzorem rekurencyjnym { a1 = − 2 an+1 = 2an + 3 dla ≥ 1

Uzasadnij, że nie istnieje granica √ -- xl→im+∞ sin x .

*Ukryj

Uzasadnij, że nie istnieje granica -1 xl→im0− co sx2 .

Oblicz granicę funkcji ∘3 ---------- lxi→m4 6+ lo g2x .

Oblicz granicę √x+-1−√x-+4- lxim→ 0 x .

*Ukryj

Oblicz granice jednostronne funkcji √x+-3−√x+-7- f(x) = x w punkcie x = 0 .

Oblicz granicę -1- x-- lxim→ 1( lnx − lnx ) .

Oblicz granicę funkcji x2−-3x lxi→m0 x2−x .

*Ukryj

Oblicz granicę funkcji x5−x-- lxi→m1 x3− 1 .

Oblicz granicę tgx lxim→ 0 x .

Strona 1 z 2>