Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 7812907

Tomek urodził się w dniu 20 urodzin swojej matki, i potem oboje obchodzili równocześnie swoje urodziny. Ile razy wiek Tomka, liczony w dniu jego urodzin, będzie dzielnikiem wieku jego matki?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Wersja PDF
Rozwiązanie

Z podanych informacji wynika, że różnica między wiekiem Tomka a wiekiem jego matki wynosi 20 lat. Powiedzmy więc, że mają oni n i n + 2 0 lat. Pytanie z treści zadania sprowadza się do pytania kiedy liczba

n-+-20- 20- n = 1+ n

jest całkowita? Widać stąd, że n musi być dzielnikiem 20, czyli n ∈ { 1,2,4,5,10,2 0} .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF