/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Ostrosłup/Dowolny/Czworościan

Zadanie nr 7994132

Dany jest ostrosłup, którego podstawą jest trójkąt równoboczny o boku 6. Jedna z krawędzi bocznych tego ostrosłupa ma długość 8 i jest prostopadła do płaszczyzny podstawy. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy opisaną sytuację.


ZINFO-FIGURE


Liczymy objętość ostrosłupa.

 √ -- 1- 1- 62 ⋅--3 √ -- V = 3 ⋅PABC ⋅CD = 3 ⋅ 4 ⋅ 8 = 24 3.

 
Odpowiedź: 24√ 3-

Wersja PDF
spinner