/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Sześcian

Zadanie nr 1294706

Przez środek jednej krawędzi podstawy sześcianu, koniec przeciwległej krawędzi tej podstawy oraz środek krawędzi bocznej, poprowadzono płaszczyznę. Opisz figurę, którą otrzymamy w wyniku tego przekroju. Rozważ 2 przypadki.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Gdy naszkicujemy sobie opisaną sytuację, powinno być jasne, że może wyjść trójkąt lub czworokąt.


PIC


Ponadto dwa przeciwległe boki otrzymanego czworokąta leżą w równoległych płaszczyznach, więc zawsze jest to trapez.  
Odpowiedź: Otrzymamy trójkąt lub trapez.

Wersja PDF
spinner