Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 4472581

W jednej urnie są 3 kulki białe i 5 kulek czarnych. W drugiej urnie znajdują się 2 kulki czerwone i 3 kulki niebieskie. Doświadczenie polega na jednoczesnym losowaniu po jednej kulce z obu urn.

 • Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω i oblicz ile elementów ma ten zbiór.
 • Umawiamy się, ze za wylosowanie kulki białej otrzymuje się 16 złotych, kulki czerwonej 16 złotych, kulki czarnej 17 złotych i kulki niebieskiej 17 złotych. Wyznacz zmienną losowa określoną na przez powyższe zasady.
 • Oblicz wartość oczekiwaną powyższej zmiennej losowej.
 • Oblicz wariancję i odchylenie standardowe powyższej zmiennej.
Wersja PDF
Rozwiązanie
 • Za zdarzenia elementarne możemy przyjąć pary wylosowanych kul. Mamy więc
  |Ω | = 8⋅ 5 = 40.

   
  Odpowiedź: |Ω | = 40

 • Opisana zmienna losowa przyjmuje 4 wartości: 16+16=32 zł jeżeli z pierwszej urny wylosowaliśmy kulkę białą, a z drugiej kulkę czerwoną. Od razu zauważmy, że zdarzenie takie zachodzi z prawdopodobieństwem
  3-⋅2 6-- 40 = 40.

  Zmienna przyjmie wartość 17+17=34 zł jeżeli z pierwszej wylosujemy kulkę czarną, a z drugiej kulkę niebieską. Taka sytuacja zachodzi a prawdopodobieństwem

  5 ⋅3 15 ---- = --. 40 40

  W pozostałych przypadkach wartość zmiennej losowej wynosi 16+17=33 zł. Ta sytuacja zdarza się z prawdopodobieństwem

  3-⋅3+--5⋅2-= 19-. 40 40
 • Liczymy
   6 15 19 1329 EX = 32⋅ ---+ 34 ⋅---+ 33⋅ ---= -----= 33,225. 40 40 40 40

   
  Odpowiedź: EX = 33,225

 • Liczymy wariancję
   2 2 D X = E[(X − EX ) ] = 2 6 2 15 2 19 = (− 1,225) ⋅---+ (0 ,775) ⋅ ---+ (− 0,225) ⋅---= 40 40 40 = 18-,9-75 = 0,4 74375. 4 0

  Teraz odchylenie standardowe

   √ --2-- √ --------- σ = D X = 0,47 4375 ≈ 0 ,6 9.

   
  Odpowiedź: D 2X = 0,47437 5, σ = 0,69

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!