/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Równoległobok

Zadanie nr 9290117

Punkt S = (0 ;0) jest środkiem boku AD równoległoboku ABCD . Wiadomo też, że −→ AB = [4;3] oraz −→ BC = [6;2] . Wyznacz wierzchołki tego równoległoboku.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku.


PIC


Jeżeli A = (x,y) , to mamy

−→ −→ −→ AS = 1AD = 1-BC 2 2 [−x ,−y ] = [3,1] A = (− 3,− 1).

Stąd

 −→ −→ D = A + AD = A + BC = (3,1) −→ B = A + AB = (1,2) −→ C = B + BC = (7,4).

 
Odpowiedź: A = (− 3,− 1), B = (1,2), C = (7,4), D = (3 ,1)

Wersja PDF
spinner