/Szkoła średnia/Funkcje/Homografia

Zadanie nr 9628773

Funkcja f jest określona wzorem  2x−b- f(x ) = x− 9 dla x ⁄= 9 . Ponadto wiemy, że f (4) = − 1 . Oblicz współczynnik b .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystając z podanego wzoru zapisujemy równanie f (4) = − 1 .

f(4) = − 1 8-−-b- 4 − 9 = − 1 / ⋅(− 5) 8− b = 5 b = 3.

 
Odpowiedź: b = 3

Wersja PDF
spinner