/Szkoła średnia/Równania/Kwadratowe/Z parametrem/Liczba pierwiastków

Zadanie nr 6629205

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie  2 x + mx + m = 0 ma jedno rozwiązanie.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podane równanie ma jedno rozwiązanie jeżeli Δ = 0 . Liczymy

 2 0 = Δ = m − 4m = m (m − 4).

Zatem m = 0 lub m = 4 .  
Odpowiedź: m = 0 lub m = 4

Wersja PDF
spinner