/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Różne

Zadanie nr 5602289

Proste DE i CB oraz EF i AC są równoległe. Oblicz długość odcinka EB , jeżeli |AE | = 212 , |DE | = 3 oraz |F B| = 4 .


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że trójkąty AED i EBF mają równoległe boki, więc są podobne. Mamy zatem

EB- = AE-- F B DE EB 52 5 10 --- = -- ⇒ EB = --⋅4 = --. 4 3 6 3

 
Odpowiedź: 10 3

Wersja PDF
spinner