/Studia/Analiza/Ciągi/Granice/Na dowodzenie

Zadanie nr 6329906

Uzasadnij, że ciąg  1−-(−1)n an = 2− (−1)n jest rozbieżny.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Musimy pokazać dwa podciągi zbieżne do różnych granic.
Jeżeli n = 2k to mamy podciąg

1-−-1-= 0 . 2 − 1

Jeżeli n = 2k + 1 to mamy podciąg

1+ 1 2 ------= --. 2+ 1 3
Wersja PDF
spinner