/Studia/Analiza/Ciągi/Granice/Wykładnicze

Zadanie nr 5067098

Oblicz granicę  ( x)n nl→im+∞ 1 + n , gdzie x ∈ R .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli x = 0 , to mamy

 n n→lim+ ∞1 = 1.

Jezeli natomiast x ⁄= 0 , to mamy

 ( ) ( x)n ( 1) nx x 1 + -- = 1 + n- → ex n x

 
Odpowiedź: ex

Wersja PDF
spinner