Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 6623988

Równoległobok ABCD o bokach długości 6 cm i 9 cm rozcięto wzdłuż prostej a na dwa trapezy tak, jak pokazano na rysunku. Odcinek KD ma długość 4,8 cm.


PIC


Pole trapezu ABLK jest trzykrotnie mniejsze od pola równoległoboku ABCD . Oblicz długość odcinka BL . Zapisz obliczenia.

Wersja PDF
Rozwiązanie

Niech h będzie wysokością równoległoboku opuszczoną na bok AD .


PIC


W takim razie pole równoległoboku jest równe

BC ⋅ h = 6h.

Pole trapezu ABLK jest trzy razy mniejsze, więc

 AK + BL 6 − 4 ,8+ BL 1,2+ BL 2 2h = ----------⋅h = ------------- ⋅h = ---------⋅ h / ⋅-- 2 2 2 h 4 = BL + 1 ,2 ⇒ BL = 2,8.

 
Odpowiedź: 2,8 cm

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!