Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 3640451

W pewnej klasie dziewczęta stanowiły 25% liczby uczniów. Do klasy przybyła jedna osoba i wówczas odsetek dziewcząt wzrósł do 28%. Ilu chłopców jest w tej klasie?

Wersja PDF
Rozwiązanie

Jeżeli w klasie było x dziewcząt, to chłopców było 3x (bo dziewczynek ma być 14 ). Skoro po dodaniu jednej osoby odsetek dziewcząt wzrósł, osoba ta musi być dziewczynką. Zatem w nowej sytuacji jest x + 1 dziewcząt i 3x chłopców. Podany udział procentowy dziewczynek daje nam więc równanie

x + 1 = 0,28(x + 1 + 3x ) x + 1 = 0,28(4x + 1 ) = 1,12x + 0,28 0 ,72 = 0,12x ⇒ x = 6.

Zatem chłopców jest 3x = 18 .  
Odpowiedź: 18

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!