/Szkoła podstawowa/Geometria

Zadanie nr 4642288

Oblicz pole trójkąta przedstawionego na rysunku.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Podzielmy dany trójkąt na dwa trójkąty ABD i DBC pionową prostą przechodzącą przez punkt B .


PIC


Otrzymane trójkąty mają wspólną podstawę BD = 5 i wysokości równe h1 = 6 , h2 = 3 . W takim razie pole trójkąta ABC jest równe

P = P + P = 1-⋅5 ⋅6 + 1-⋅5 ⋅3 = 1 5+ 15-= 2 2,5. ABC ABD DBC 2 2 2

 
Odpowiedź: 22,5

Wersja PDF
spinner