Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 5239283

W sklepie budowlanym zakupiono 21 przedmiotów, przy czym średnia cena zakupu tych przedmiotów była równa 53 zł. Gdyby dodatkowo dokupiono miarkę, to średnia cena zakupionych przedmiotów zmalałaby do 51 zł. Jaka jest cena miarki?

Wersja PDF
Rozwiązanie

Oznaczmy przez x1,...,x21 ceny zakupionych przedmiotów, a przez x cenę miarki. Wówczas

x + ...+ x -1---------21-= 53 ⇒ x1 + ...+ x 21 = 53⋅ 21. 21

Zapisujemy równanie na nową średnią i wyznaczamy cenę miarki

x1 + ...+ x21 + x ------------------ = 51 22 x1 + ...+ x 21 + x = 51⋅ 22 53 ⋅21 + x = 5 1⋅22 ⇒ x = 9.

Cena miarki jest więc równa 9 zł.  
Odpowiedź: 9 zł

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!