/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z opisu

Zadanie nr 5431770

Mediana trzech liczb jest równa 4, a ich średnia arytmetyczna jest równa 5. Oblicz sumę największej i najmniejszej z tych liczb.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Niech a1,a2,a3 będą szukanymi liczbami takimi, że a 1 ≤ a2 ≤ a3 . Wówczas medianą tych liczb jest a2 , czyli

a 2 = 4.

Z równania na średnią wyznaczamy sumę

a + a + a --1---2----3 = 5 3 a1 + 4 + a3 = 15 ⇒ a1 + a3 = 11.

 
Odpowiedź: 11

Wersja PDF
spinner