Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Punkt A przesunięto o wektor [ 13 19] − 2 , 2 i otrzymano punkt B = (− 193,21 5) . Zatem
A) ( ) A = 373-,− 411- 2 2 B) ( ) A = 399,− 449- 2 2 C) ( ) A = − 399, 449- 2 2 D) ( ) A = − 3723, 4121

Wektory → a = [m − 2,m + 2 ] oraz → b = [m 1,5,21,5] mają równe długości wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m = 0 lub m = 4 B) m = 0 lub m = 2 C) m = 2 D) m = 2 lub m = 4

Odległość punktu A = (3,− 4) od jego obrazu w symetrii względem początku układu współrzędnych jest równa
A) 6 B) 7 C) 8 D) 10

*Ukryj

Punkt B jest obrazem punktu A = (− 3,5 ) w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa
A) √ --- 2 34 B) 8 C) √ --- 34 D) 12

Punkt B jest obrazem punktu A = (− 7,− 4) w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa
A) √ --- 65 B) √ ---- 113 C) √ --- 2 6 5 D) 13

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dany jest punkt ( 1) P = a ,a , gdzie a jest pewną liczbą niezerową. Punkt P może należeć do tej samej ćwiartki układu współrzędnych, co punkt
A) (− 78,− 43) B) (−3 4,25) C) (53,− 71) D) (37,− 68)

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie danych jest 5 punktów: A = (1,4) , B = (− 5,− 1) , C = (− 5 ,3 ) , D = (6,− 4) , P = (− 30,− 76) . Punkt P należy do tej samej ćwiartki układu współrzędnych co punkt
A) A B) B C) C D) D

*Ukryj

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie danych jest 5 punktów: A = (1,4) , B = (− 5,− 1) , C = (− 5 ,3 ) , D = (6,− 4) , P = (− 54,49) . Punkt P należy do tej samej ćwiartki układu współrzędnych co punkt
A) A B) B C) C D) D

Punkt P = (6,− 4) , przekształcono w symetrii względem prostej y = x . W wyniku tego przekształcenia otrzymano punkt Q . Zatem
A) Q = (− 4,6) B) Q = (− 6,4 ) C) Q = (4,− 6) D) Q = (6,− 4)

Punkt A = (2,− 4) jest wierzchołkiem sześciokąta foremnego ABCDEF wpisanego w okrąg o środku S = (− 1,− 1) . Pole tego sześciokąta jest równe
A) √ -- 54 3 B) √ -- 9 6 C) √ -- 27 3 D) √ -- 18 6

Punkt ′ P = (3,− 3) jest obrazem punktu P = (1,3) w jednokładności o środku w punkcie S = (− 2,12) . Skala tej jednokładności jest równa
A) 3 5 B) 5 3 C) 2 D) 3

*Ukryj

Punkt ′ P = (7,5) jest obrazem punktu P = (1,2 ) w jednokładności o środku w punkcie S = (− 7,− 2) . Skala tej jednokładności jest równa
A) 4 7 B) 3 4 C) 3 D) 7 4

Nierówność 2 2 4x + y − 8x+ 6y + 13 ≤ 0 przedstawia na płaszczyźnie
A) okrąg B) koło C) punkt D) zbiór pusty

*Ukryj

Nierówność 2 2 x + 4y − 6x+ 8y + 14 ≤ 0 przedstawia na płaszczyźnie
A) okrąg B) koło C) punkt D) zbiór pusty

Nierówność 2 2 x + 3y + 4x+ 6y + 7 ≤ 0 przedstawia na płaszczyźnie
A) punkt B) koło C) okrąg D) zbiór pusty

Równanie 2 2 y − 2x = 0 opisuje na płaszczyźnie
A) parabolę
B) dwie proste równoległe
C) dwie proste prostopadłe
D) dwie proste przecinające się pod kątem innym niż prosty

Zbiór punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają równanie (x + 1)2 − y2 = 0 , jest
A) parabolą B) prostą C) okręgiem D) sumą dwóch prostych

*Ukryj

Zbiór punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają równanie (x + 1)2 + y2 = 0 , jest
A) parabolą B) punktem C) okręgiem D) sumą dwóch prostych

<Strona 2 z 2