/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Różne

Zadanie nr 3024549

Dane są punkty M = (− 3,1) i N = (− 1,2 ) . Punkt K jest środkiem odcinka MN . Obrazem punktu K w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt
A) K ′ = (2,− 3) 2 B) K ′ = (2, 3) 2 C)  ′ ( 3 ) K = 2,2 D)  ′ (3 ) K = 2,− 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy opisaną sytuację.


PIC


Obliczmy najpierw współrzędne punktu K .

 ( ) ( ) K = M--+-N--= −-3-−-1 , 1+-2- = − 2, 3 . 2 2 2 2

Teraz obliczamy współrzędne punktu K′ .

 ( ) ( ) K′ = −K = − − 2, 3 = 2,− 3- . 2 2

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner