/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Dowolny

Zadanie nr 1283230

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest równa 42. Liczba wszystkich wierzchołków tego graniastosłupa jest równa
A) 14 B) 28 C) 15 D) 42

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli w podstawie graniastosłupa jest n -kąt to ma on 3n krawędzi (po n w podstawach i n bocznych).


PIC


Zatem

3n = 42 ⇒ n = 14.

Graniastosłup ma więc 2n = 2 8 wierzchołków (po n w podstawach).  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner