Zestaw użytkownika nr 1442_9786

Wielomiany - sprawdzian (podstawa, zadania zamknięte)

Zadanie 1
(1 pkt)

Pierwiastkami wielomianu stopnia trzeciego W (x ) są liczby 2,-1,-3, a współczynnik stojący przy najwyższej potędze zmiennej x jest równy 4. Wielomian ten można zapisać w postaci
A) W (x) = (4x − 2)(4x + 1)(4x − 3)
B) W (x) = (4x+ 2)(x − 1)(x − 3)
C) W (x ) = 4(x + 2)(x − 1)(x − 3)
D) W (x ) = 4(x − 2)(x + 1)(x + 3)

Zadanie 2
(1 pkt)

Dane są wielomiany 4 W (x) = x − 3x + 1 oraz 2 V (x) = 3x . Wielomian W (x)⋅V (x) jest równy
A) 3x 8 − 9x 2 + 3x 2 B) 6 3 2 3x + 9x + 3x C) 3x6 − 9x 3 + 3x 2 D) x4 + 3x2 − 3x + 1

Zadanie 3
(1 pkt)

Stopień wielomianu 2 2 W (x ) = (x+ 2)(2x − 1) (3x + 2) jest równy
A) 8 B) 4 C) 6 D) 5

Zadanie 4
(1 pkt)

Wielomiany 3 2 P (x) = x + 3x − 5x + 2 i 3 2 Q (x ) = x + (a+ b)x + 5bx + 2 są równe. Zatem
A) a = − 2 ,b = 5 B) a = 2,b = 1 C) a = 4 ,b = − 1 D) a = 0 ,b = 3

Zadanie 5
(1 pkt)

Wielomian W określony jest wzorem 7 6 W (x ) = −x + x − 7 . Zatem W (−6 ) jest liczbą
A) ujemną B) dodatnią C) pierwszą D) niewymierną

Zadanie 6
(1 pkt)

Funkcja f(x) = (x − 3)(x+ 1)(x− 5)
A) ma 3 miejsca zerowe
B) nie ma miejsc zerowych
C) ma 2 miejsca zerowe
D) ma 1 miejsce zerowe

Zadanie 7
(1 pkt)

Który z wielomianów należy dodać do wielomianu 2 3 W (x) = 5x − 2x + 3 aby otrzymać wielomian P(x ) = 4x3 + 12x2 − 3 ?
A) 6x3 + 7x 2 − 6 B) 2x3 + 17x2 C) 6 − 7x2 − 6x 3 D) 6x3 + 7x 2

Zadanie 8
(1 pkt)

Wiadomo, że W (− 1) = 2 , gdy 3 W (x) = − 2x − 2px + 2 . Zatem wartość współczynnika p wynosi:
A) -1 B) 3 C) -3 D) 6

Zadanie 9
(1 pkt)

Ile pierwiastków ma wielomian 3 2 W (x) = x + 2x − 5x ?
A) 2 B) 0 C) 3 D) 1

Zadanie 10
(1 pkt)

Suma pierwiastków wielomianu 2 W (x) = 2 (x+ 2)(x − 9)(x − 6) jest równa
A) 4 B) 5 C) 8 D) -4

Zadanie 11
(1 pkt)

Pierwiastkami równania 3 2 x − x − 6x = 0 są liczby
A) − 2,3 B) − 3,− 2 C) 0,− 3,2 D) 0,− 2,3

Zadanie 12
(1 pkt)

Równanie 3 x − 9x = 0
A) nie ma pierwiastków
B) ma jeden pierwiastek
C) ma dwa pierwiastki
D) ma trzy pierwiastki

Zadanie 13
(5 pkt)

Rozwiąż nierówność 4 3 2 − x + 10x + 11x > 0 .

Zadanie 14
(5 pkt)

Rozwiąż równanie 3 2 2 x − 4x + 4x + 1 = (x − 1 ) .

Arkusz Wersja PDF
spinner