Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

 

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR

Sprawdzian-prawdopodobieństwo6 Grudnia 2011Czas pracy: 45 min.Suma punktów: 19

Zadanie 1
(1 pkt)

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4 ,5 } oraz liczbę b ze zbioru B = {1,4} . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅b jest liczbą nieparzystą?
A) 2 B) 3 C) 20 D) 5

Zadanie 2
(1 pkt)

Ze zbioru liczb {1,2 ,3 ,4,5,6,7,8,9,10,1 1} wybieramy losowo jedną liczbę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo wybrania liczby będącej wielokrotnością liczby 3. Wówczas
A) p < 0,3 B) p = 0 ,4 C) p > 0,4 D) p = 0,3

Zadanie 3
(1 pkt)

Z talii 52 kart losujemy jedną. Prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy kartę trefl lub waleta lub króla, jest równe
A) 1592 B) 18 52 C) 2512 D) 2052-

Zadanie 4
(1 pkt)

O zdarzeniach losowych A ,B wiadomo, że: P(A ) = 0 ,5, P (B) = 0,3 i P (A ∪ B ) = 0,7 . Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B spełnia warunek
A) P (A ∩ B) = 0,2 B) P (A ∩ B) > 0 ,3 C) P (A ∩ B ) = 0,3 D) P (A ∩ B) < 0,2

Zadanie 5
(1 pkt)

W pewnej szkole 20% uczniów klas trzecich pisało maturę próbną z matematyki, przy czym 90% spośród piszących otrzymało z próbnej matury więcej niż 35 punktów. Spośród wszystkich uczniów klas trzecich wybrano losowo jednego ucznia. Prawdopodobieństwo, że wybrano ucznia, który pisał maturę próbną z matematyki i otrzymał więcej niż 35 punktów jest równe
A) 0,18 B) 0,9 C) 0,45 D) 0,72

Zadanie 6
(2 pkt)

W pewnej grupie uczniów każdy zna język angielski lub niemiecki. Wiadomo, że prawdopodobieństwo wylosowania z tej grupy ucznia znającego język angielski jest równe 78 , natomiast prawdopodobieństwo wylosowania ucznia znającego język niemiecki jest równe 4 5 . Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrany uczeń zna obydwa języki?

Zadanie 7
(4 pkt)

Rzucamy dwukrotnie sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma liczb oczek otrzymanych na obu kostkach jest większa od 6 i iloczyn tych liczb jest nieparzysty.

Zadanie 8
(4 pkt)

W dwóch urnach znajdują się kule białe i czarne, przy czym w pierwszej jest 6 kul białych i 4 czarne, a w drugiej urnie 5 białych i 5 czarnych. Rzucamy raz symetryczną kostką do gry. Jeżeli wyrzucimy co najmniej 4 oczka to losujemy 2 kule z pierwszej urny, a jeżeli wyrzucimy co najwyżej 3 oczka to losujemy 2 kule z drugiej urny. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul białych.

Zadanie 9
(4 pkt)

Do kina wybrało się 7 osób, wśród nich Basia i Janek. Wszyscy usiedli w jednym rzędzie, w którym jest dokładnie 7 wolnych miejsc. Oblicz, na ile sposobów wymienione osoby mogą zająć miejsca tak, by Basia i Janek siedzieli obok siebie. Oblicz też prawdopodobieństwo tego, że przy losowym zajmowaniu miejsc Basia i Janek nie siedzą obok siebie.

Arkusz Wersja PDF
lRozwiąż on-linellRozwiązanial

Zaimportować dane zestawu do kreatora zestawów?

7z41-SJP8CNPVljCrzbldmFt2JVwzMXsEVBLeXSrxCc