/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zbiory liczb/Cyfry

Zadanie nr 2683015

Rozważamy wszystkie liczby naturalne czterocyfrowe, których suma cyfr jest równa 3. Wszystkich takich liczb jest
A) 13 B) 10 C) 7 D) 9

Wersja PDF

Rozwiązanie

Skoro suma cyfr ma być równa 3, to liczba ta może mieć jedną niezerową cyfrę równą 3 – jest jedna taka liczba: 3000. Może też mieć dwie niezerowe cyfry: 1 i 2 – jest 6 takich liczb:

1 002, 1020, 1200,200 1, 20 10, 21 00.

Może wreszcie mieć trzy niezerowe cyfry: trzy jedynki – są 3 takie liczby

10 11, 1 101, 1 110.

W sumie jest więc

1+ 6+ 3 = 10

liczb spełniających warunki zadania.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner