Zestaw użytkownika nr 3069_6811

sprawdzian logarytmy potegi pierwiastkipoziom podstawowyCzas pracy: 60 min.Suma punktów: 34

Zadanie 1
(2 pkt)

Wykaż, że liczba √ - a = log2 28 − log12 0,25 jest liczbą wymierną.

Zadanie 2
(2 pkt)

Oblicz 2 log52 + log 53 .

Zadanie 3
(3 pkt)

Oblicz 3⋅220+-7⋅219⋅52- (13⋅84)2 .

Zadanie 4
(3 pkt)

Przedstaw 4−1− 3⋅2 −2 -----(3)−1-- 5− (12) w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Zadanie 5
(3 pkt)

Dane są √ -- x = 2 − 2 i √ -- y = 5 2 + 1 . Oblicz x y .

Zadanie 6
(3 pkt)

Zapisz podane wyrażenie w prostszej postaci: (( ) 1 ) 1,125 1 −2 : 319 9 .

Zadanie 7
(3 pkt)

Wykaż, że liczba -4√3- √ -- √3− 1 − 2 3 jest liczbą wymierną.

Zadanie 8
(1 pkt)

Liczba lo g3(log 30− lo g3) jest równa liczbie
A) 2 B) 1 C) -1 D) 0

Zadanie 9
(1 pkt)

Liczba lo g2(log93 ) jest równa
A) -2 B) 1 C) 2 D) -1

Zadanie 10
(1 pkt)

O liczbie x wiadomo, że lo g3x = 9 . Zatem
A) x = 93 B) x = 12 C) x = 2 D) x = 39

Zadanie 11
(1 pkt)

Liczba lo g375 − 2 log35 jest równa
A) lo g55 B) log 350 C) log 25 5 D) log 75 310

Zadanie 12
(1 pkt)

Wyrażenie (3 )50(7)40 W = 7 3 jest równe
A) (3)90 7 B) 1 C) (3)2000 7 D) ( ) 3 10 7

Zadanie 13
(1 pkt)

Liczbę 1∘2√--- 5 można zapisać inaczej w postaci
A) √ -- 145 B) √ -- 105 C) √ -- 245 D) √ -- 65

Zadanie 14
(1 pkt)

Liczba 40 20 2 ⋅4 jest równa
A) 440 B) 8 60 C) 8800 D) 450

Zadanie 15
(1 pkt)

Liczba ( −4 − 4)−3 2176−2⋅⋅89−-5 jest równa
A) 6 12 B) 66 C) 612 D) --1-- 36⋅212

Zadanie 16
(1 pkt)

Liczba 8 √3--2 3 3 ⋅ 9 jest równa
A) 33 B) 32 3 9- C) 35 D) 34

Zadanie 17
(1 pkt)

Suma kwadratów liczb − 5 i − 4 jest równa:
A) 81 B) − 41 C) − 9 D) 41

Zadanie 18
(1 pkt)

Wyrażenie 3√ -- 1-- 4⋅1 6⋅ √2 zapisane w postaci potęgi liczby 2, to
A) 25- 2 6 B) 2− 73 C) 2− 43 D) 26 2 6

Zadanie 19
(1 pkt)

Liczba √ -- √ --- √ --- 8 + 1 6+ 32 jest równa
A) √ --- 4+ 40 B) √ --- 2 + 56 C) √ -- 4 + 6 2 D) √ --- 4+ 12

Zadanie 20
(1 pkt)

Jeśli √ -- √ -- x = 2+ 1,y = 2 − 2 , to liczba x+y- x−y jest równa
A) √ - 6--2+3 7 B) √ - 6--28+3 C) √ - 6--2−3 7 D) − 3

Zadanie 21
(1 pkt)

Liczba 6 12 25 3 ⋅27 ⋅81 jest równa
A) 3143 B) 371 C) 9142 D) 971

Zadanie 22
(1 pkt)

Najprostszą postacią wyrażenia √ -- 2 ( 3 + 2) jest
A) √ -- 7 + 4 3 B) 7 C) 5 D) √ -- 4 3

Rozwiąż on-line Arkusz Wersja PDF
spinner