Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

 

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR

Fakultet poziom podstawowyLiczby rzeczywiste

Zadanie 1
(1 pkt)

Dane są zbiory ( 12- 13) A = − 5 , 2 i B = N liczb naturalnych dodatnich. Wówczas iloczyn zbiorów A ∩ B jest równy
A) (0,6⟩ B) (0,5 ⟩ C) {1 ,2,3,4,5,6} D) {1,2,3,4 ,5}

Zadanie 2
(1 pkt)

Różnicą przedziałów ⟨6,+ ∞ ) i (6,10) jest
A) (10,+ ∞ ) B) { 6}∪ ⟨1 0,+ ∞ ) C) {6} ∪ (10 ,+ ∞ ) D) ⟨10,+ ∞ )

Zadanie 3
(1 pkt)

Liczba x przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3. Liczbę x można więc zapisać w postaci (n ∈ N )
A) 3n + 5 B) 5n + 3 C) 5(n + 3 ) D) 3(n + 5)

Zadanie 4
(1 pkt)

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (22, 32)
A) nie ma liczb pierwszych
B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze
D) są trzy liczby pierwsze

Zadanie 5
(1 pkt)

Liczbą wymierną nie jest liczba
A) √ --- 12 B) 112 C) √ 36- D) 1 7

Zadanie 6
(1 pkt)

Iloczyn dwóch liczb niewymiernych
A) nie może być liczbą całkowitą
B) może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną
D) nie może być liczbą wymierną

Zadanie 7
(1 pkt)

W zbiorze { √ --- ∘ -- √ -} 2ππ-; 13; 416 ; 3 14; 15;√-8 2
A) są dokładnie 2 liczby wymierne
B) są dokładnie 3 liczby wymierne
C) są dokładnie 4 liczby wymierne
D) jest dokładnie 5 liczb wymiernych

Zadanie 8
(1 pkt)

Liczba ( 3) lo g5 log 15 − log 2 jest równa liczbie
A) 1 B) -1 C) 0 D) 2

Zadanie 9
(1 pkt)

Wiadomo, że log 16c = 0,25 . Zatem liczba c jest
A) niewymierna B) wymierna C) większa od 2 D) mniejsza od 1

Zadanie 10
(1 pkt)

Liczba lo g3 00 jest równa
A) 10 + log 3 B) 2 lo g3 C) 2 + log3 D) 10 lo g3

Zadanie 11
(1 pkt)

Wyrażenie ( )30( )40 W = 141 411 jest równe
A) 1 B) ( ) 10 114 C) ( ) 70 11 4 D) ( )10 4- 11

Zadanie 12
(1 pkt)

Liczbę ∘8 √--- 3 można zapisać inaczej w postaci
A) √ -- 93 B) √ -- 103 C) √ -- 163 D) √ -- 243

Zadanie 13
(1 pkt)

Liczba 30 20 5 ⋅125 jest równa
A) 540 B) 590 C) 5600 D) 51800

Zadanie 14
(1 pkt)

Połowę liczby a zwiększono o 40%. Otrzymano
A) 0,7a B) 1,4a C) 0,6a D) 0,5a + 0,4

Zadanie 15
(1 pkt)

Liczba a stanowi 80% liczby dodatniej b . O ile procent liczba b jest większa od liczby a ?
A) 25% B) 80% C) 20% D) 120%

Zadanie 16
(1 pkt)

7,5% liczby x jest równe 9. Wtedy
A) x = 12 B) x = 15 0 C) x = 24 D) x = 120

Zadanie 17
(1 pkt)

Przybliżenie z nadmiarem liczby dodatniej x wynosi 13. Błąd względny tego przybliżenia wynosi 0 ,04 . Wobec tego
A) x = 13,52 B) x = 13,5 C) x = 1 2,5 D) x = 12,48

Zadanie 18
(1 pkt)

Rozwiązaniem równania |7− 2x| = 2 są liczby
A) przeciwne B) różniące się o 1 C) całkowite D) różniące się o 2

Zadanie 19
(1 pkt)

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x − 2| ≥ 3 .


PIC


Zadanie 20
(1 pkt)

Liczba |3 − π | jest równa
A) 3 − π B) 0,14 C) π − 3 D) 3 + π

Zadanie 21
(1 pkt)

Liczba 4 √3--4 2 3 ⋅ 4 jest równa
A) 23 B) 24 C) 32 29- D) 25

Zadanie 22
(1 pkt)

Która z poniższych liczb jest równa ułamkowi: --3-- √ 5−2 ?
A) ---9√- 9− 4 5 B) √ -- 3 ( 5+ 2) C) √ -- 5 D) 9

Zadanie 23
(1 pkt)

Liczba ( )−1 1 13 ⋅36 ⋅273 jest równa
A) ( 2)4 3 B) 2 4 3 ⋅3 C) 34 + 34 D) 3⋅ 38

Zadanie 24
(1 pkt)

Liczba 3 2 1 6 ⋅64 jest równa
A) 411 B) 224 C) 2 26 D) 414

Zadanie 25
(1 pkt)

Jeżeli √ -- √ -- a = 2 3− 5 , to liczba odwrotna do a jest równa
A) -√1-− √1- 2 3 5 B) √ -- − 2 3+ 5 C) 2√ 3+ √5 ---7---- D) 2√ 3− √5 ---7----

Arkusz Wersja PDF
lRozwiązanial

Zaimportować dane zestawu do kreatora zestawów?

uyT9WMVu-kuqyqaBOf7YrpZR7pyMuqPkp9SQ9vXpFR4