/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Logarytmy/Dwa logarytmy

Zadanie nr 3496624

Liczba  3⋅log6 8 1log27 jest równa
A) 6561 B) 383 C) 1296 D)  4⋅log189 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru

log b = lo-gcb- a lo gca

na zmianę podstawy logarytmu. Na mocy tego wzoru

3-lo-g6- 3log-6- 3log-6- lo-g6- log 27 = log 33 = 3log 3 = lo g3 = lo g36.

Stąd

 3⋅log6 ( ) 4 81log27 = (34)log36 = 3log36 = 64 = 1296 .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner