Zestaw użytkownika nr 4022_8190

Funkcje-maturaCzas pracy: 60 min.

Zadanie 1

Określ dziedzinę funkcji √ ------ f(x) = x − 1 .

Zadanie 2

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) = −(x − 2 )(x+ 1) w przedziale ⟨0 ;4⟩ .

Zadanie 3

Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego α jeżeli sin α = 0 ,6 .

Zadanie 4

Określ dziedzinę funkcji √x+-2 f(x) = x4− 16 .

Zadanie 5

Funkcja f jest określona wzorem 2x−b- f(x ) = x− 9 dla x ⁄= 9 . Ponadto wiemy, że f (4) = − 1 . Oblicz współczynnik b .

Zadanie 6

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których dziedziną funkcji

 2 f(x) = log (mx + 4mx + m + 3)

jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.

Zadanie 7

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) .


PIC


 • Podaj zbiór wartości tej funkcji.
 • Podaj dziedzinę tej funkcji.
 • Wartość funkcji dla argumentu 2.
 • Narysuj wykres funkcji g(x) = f(x − 1) + 1 .
 • Narysuj wykres symetryczny do wykresu funkcji y = f(x) względem początku układu współrzędnych.
Zadanie 8

Na podstawie wykresu funkcji kwadratowej podaj jej wzór.


PIC


Zadanie 9

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f .


PIC


 • Podaj dziedzinę funkcji f .
 • Podaj wszystkie miejsca zerowe funkcji f .
 • Odczytaj wartość funkcji f dla argumentu x = 5 .
 • Podaj zbiór wartości funkcji f .
 • Podaj maksymalny przedział o długości 3, w którym funkcja f jest rosnąca.
 • Zapisz w postaci sumy przedziałów zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne.
Zadanie 10

Określ dziedzinę funkcji √8−2x- f(x) = logx .

Zadanie 11

Sprawdź tożsamość: 2 2 (cos α+ sin α) + (cos α− sin α) = 2 .

Zadanie 12

Wyznacz dziedzinę funkcji ------1------ f(x ) = x3−7x2−2x+14 .

Zadanie 13

Wyznacz dziedzinę funkcji 3+x- --2- f(x ) = x2 − 3−x .

Zadanie 14

Określ dziedzinę funkcji -5x- f(x) = x2− 2 .

Zadanie 15

Określ dziedzinę funkcji √ ------ f(x) = x − 1 .

Zadanie 16

Wyznacz dziedzinę funkcji ----√3−2x---- f(x ) = 2x3−5x2−8x+20 .

Zadanie 17

Wyznacz dziedzinę funkcji √ ------ √ ------ f(x ) = x − 3+ 3− x .

Zadanie 18

Wyznacz dziedzinę funkcji 4√ ------2------ f(x ) = 2− 4x − 3x .

Arkusz Wersja PDF
spinner