/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Wielomianowe/2 literki

Zadanie nr 4408161

Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y wyrażenie

9 − (x2 − 2xy + y2)

jest równe
A)  2 [3− (x − 2y)] B)  2 [3+ (x− 2y)]
C) [3− (x+ 2y)]2 D) [3− (x− y)]⋅[3+ (x − y)]

E) [3− (x + 2y)]⋅[3+ (x + 2y)] F) − [(x− y)− 3]⋅[(x − y) + 3]

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na różnicę kwadratów

 2 2 2 2 9 − (x − 2xy + y ) = 3 − (x− y) = [3− (x− y)]⋅[3 + (x − y)] = − [(x − y) − 3]⋅[(x − y) + 3].

 
Odpowiedź: D, F

Wersja PDF
spinner