Zestaw użytkownika nr 4563_6908

Sprawdzian z rachunku prawdopodobieństwaSuma punktów: 28

Zadanie 1
(1 pkt)

Pan Jakub ma 4 marynarki, 7 par różnych spodni i 10 różnych koszul. Na ile różnych sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
A) 280 B) 28 C) 70 D) 21

Zadanie 2
(1 pkt)

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są parzyste?
A) 25 B) 16 C) 20 D) 24

Zadanie 3
(1 pkt)

W kolejce do kasy biletowej ustawiły się cztery dziewczynki i pięciu chłopców. Liczba wszystkich możliwych ustawień osób w tej kolejce wynosi
A) 9! B) 4!+5! C) 4!⋅5 ! D) 4 ⋅5

Zadanie 4
(1 pkt)

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p jest prawdopodobieństwem wylosowania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
A)  1 p > 3 B) p < 0,3 C)  1 p = 3 D) p = 0,3

Zadanie 5
(1 pkt)

Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest o 0,1 większe od połowy prawdopodobieństwa zdarzenia przeciwnego do A . Zatem P (A ) jest równe
A) 0,4 B) 0,6 C) -4 15 D) 11 15

Zadanie 6
(1 pkt)

O zdarzeniach losowych A i B zawartych w Ω wiadomo, że B ⊆ A , P (A ) = 0,7 i P (B) = 0,3 . Wtedy
A) P (A ∪ B ) = 0,3 B) P (A ∪ B) = 0,7 C) P (A ∪ B ) = 1 D) P (A ∪ B) = 0,4

Zadanie 7
(1 pkt)

Na loterii jest 10 losów, z których 4 są wygrywające. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe
A) 3 5 B) 2 3 C) 5 6 D) 1 6

Zadanie 8
(1 pkt)

Rzucamy dwiema sześciennymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo tego, że suma wyrzuconych oczek wyniesie co najwyżej 9, jest równe
A) 1366 B) -5 36 C) 3036- D) 1356

Zadanie 9
(1 pkt)

Prawdopodobieństwa zdarzeń A,B oraz zdarzeń przeciwnych  ′ ′ A ,B spełniają równości P (A ′) = 0,6 ; P (B′) = 0,3; P(A ∪ B ) = 0,8 . Wtedy P(A ∩ B) jest równe
A) 0,5 B) 0,1 C) 0,3 D) 1

Zadanie 10
(2 pkt)

Ile liczb parzystych, trzycyfrowych, o różnych cyfrach można utworzyć z elementów zbioru {1,2 ,3,4,5} ?

Zadanie 11
(2 pkt)

Na ile sposobów można umieścić w 7 szufladach 3 bluzki tak, aby każda była w innej szufladzie?

Zadanie 12
(2 pkt)

W barze są do wyboru: 4 zupy, 5 drugich dań i 3 desery. Ile różnych dań obiadowych złożonych z zupy, drugiego dania i deseru można zamówić w tym barze? (Za różne uważamy zestawy, które różnią się przynajmniej jednym elementem).

Zadanie 13
(3 pkt)

Z urny, w której jest 6 kul czarnych i 4 żółte, wyjęto dwa razy po jednej kuli ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo, że wyjęto kule jednakowych kolorów.

Zadanie 14
(3 pkt)

Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo wybrana liczba trzycyfrowa ma wszystkie cyfry różne.

Zadanie 15
(3 pkt)

O zdarzeniach losowych A i B wiemy, że:  1 2 4 P(A ) = 2 , P (B) = 3, P (A ∪ B) = 5 . Oblicz:

  • P(A ∩ B)
  • P(A ∖B )
Zadanie 16
(4 pkt)

Z talii pięćdziesięciu dwu kart wyciągnięto losowo trzy karty. Oblicz prawdopodobieństwo wyciągnięcia dokładnie jednego króla.

Arkusz Wersja PDF
spinner