Zestaw użytkownika nr 5190_3837

POTĘGI I LOGARYTMY SPRAWDZIANCzas pracy: 45 min.Suma punktów: 41

Zadanie 1
(5 pkt)

Wykaż, że liczba  √ -log-5 a = 4 2 jest liczbą całkowitą.

Zadanie 2
(5 pkt)

Oblicz lo g23 ⋅log3 4 .

Zadanie 3
(5 pkt)

Oblicz 1 2 --3--- 2 log 4+ 3 log 8− log210 .

Zadanie 4
(5 pkt)

Wykaż, że dla liczb spełniających odpowiednie założenia (podaj te założenia) prawdziwy jest wzór: loga b = log1 1b a .

Zadanie 5
(5 pkt)

Przedstaw 4−1− 3⋅2 −2 -----(3)−1-- 5− (12) w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Zadanie 6
(5 pkt)

Wyrażenie 128⋅√-2⋅√8⋅4√-8 2−3⋅8√ 4 zapisz w postaci  k 2 , gdzie k jest liczbą wymierną.

Zadanie 7
(5 pkt)

Zapisz jako potęgę liczby 3 wyrażenie

 √3 3 − 1,5 3-⋅3---⋅94-⋅27---- 81 34 ⋅243 35
Zadanie 8
(1 pkt)

Liczba lo g2(log93 ) jest równa
A) 2 B) -1 C) 1 D) -2

Zadanie 9
(1 pkt)

Liczba  √- 1- lo g3 3 81 jest równa
A) − 8 3 B) -8 C) − 2 3 D) -6

Zadanie 10
(1 pkt)

Liczba lo g1 2 jest równa
A) lo g1 0+ log 2 B) log 3 ⋅lo g4 C) log 3+ log 4 D) log 16 − log 4

Zadanie 11
(1 pkt)

Która z liczb jest równa 2?
A) lo g42 B) log2 1 C) log 24 D) log 22

Zadanie 12
(1 pkt)

Jeżeli  -1 lo gx64 = − 4 to liczba x jest równa
A)  √ -- 2 2 B) 4 C) 2 D) 12

Zadanie 13
(1 pkt)

Liczba  log 16 9 3 jest równa
A) 256 B) 16 C) 81 D) 4

Rozwiąż on-line Arkusz Wersja PDF
spinner