Zestaw użytkownika nr 5269_1302

FUNKCJA LINIOWA (poziom rozszerzony)

Zadanie 1

Wskaż m , dla którego funkcja liniowa f(x ) = (m − 1)x + 6 jest rosnąca
A) m = − 1 B) m = 0 C) m = 1 D) m = 2

Zadanie 2

Funkcja  2 f(x) = (m − m )x + 5 jest funkcją stałą. Wynika stąd, że
A) m = 1 B) m = 0 C) m = 1 lub m = 0 D) m = − 1 lub m = 0

Zadanie 3

Funkcje f(x) = 3x − 1 i g(x) = 2x + 5 przyjmują równą wartość dla
A) x = 1 B) x = 4 C) x = 5 D) x = 6

Zadanie 4

Dana jest funkcja liniowa określona wzorem f(x) = − 2x − 6 . Wartości ujemne przyjmuje dla:
A) x > 3 B) x > − 3 C) x < − 1 3 D) x < − 3

Zadanie 5

Argument funkcji f(x) = 2x+ 9 wzrasta o 5. Wówczas wartość funkcji wzrasta o
A) 4 B) 24 C) 10 D) 14

Zadanie 6

Funkcja f(x) = ax + b dla ujemnych argumentów przyjmuje wartości ujemne, a dla dodatnich argumentów wartości dodatnie. Wynika stąd, że:
A) a > 0 B) a = 0 C) a = 0 i b > 0 D) a < 0

Zadanie 7

Funkcja liniowa f określona jest wzorem f (x ) = 3x + b , dla x ∈ R . Wyznacz współczynnik b , wiedząc, że f(x − 2) = 3x − 5 .

Zadanie 8

Dane są dwie funkcje liniowe określone wzorami f (x) = 3x + 5, g(x) = ax− 1, a ⁄= 0 . Funkcje te mają wspólne miejsce zerowe. Wynika stąd, że
A) a = 53 B) a = − 53 C) a = 3 5 D) a = − 3 5

Zadanie 9

Wiadomo, że funkcja liniowa y = f(x) przyjmuje wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy x < − 3 . Ponadto, f (x) < − 1 wtedy i tylko wtedy, gdy x > 1 . Wyznacz wzór funkcji f .

Zadanie 10

Wyznacz wzór funkcji liniowej f wiedząc, że zbiorem rozwiązań nierówności f (x) > 8 jest przedział (− ∞ ;− 1) , a zbiorem rozwiązań nierówności f (x) ≤ − 2 jest przedział ⟨4;+ ∞ ) .

Arkusz Wersja PDF
spinner