Zestaw użytkownika nr 5356_5209

SPRAWDZIAN WIELOMIANYKLASA II LOCzas pracy: 45 min.

Zadanie 1
(1 pkt)

Pierwiastkami równania 3 2 x − x − 6x = 0 są liczby
A) − 2,3 B) 0,− 3,2 C) 0,− 2,3 D) − 3,− 2

Zadanie 2
(1 pkt)

Równanie 3 x + 9x = 0
A) ma jeden pierwiastek
B) nie ma pierwiastków
C) ma dwa pierwiastki
D) ma trzy pierwiastki

Zadanie 3
(1 pkt)

Liczba -1 jest miejscem zerowym funkcji 3 2 f (x) = x − mx + x − 999 . Zatem
A) m = 100 1 B) m = 997 C) m = − 997 D) m = − 1001

Zadanie 4
(1 pkt)

Liczba pierwiastków wielomianu 2 W (x) = 2(x + 4 )(x− 3) jest równa
A) 3 B) 2 C) 4 D) 1

Zadanie 5
(1 pkt)

Liczba niewymiernych pierwiastków równania 2 2 (x − 9 )(x + 3x+ 1) = 0 jest równa
A) 2 B) 3 C) 0 D) 4

Zadanie 6
(1 pkt)

Wyraz wolny wielomianu 53 53 W (x) = (x − 2) + 53x + 2 jest równy
A) 254 B) 53 C) 0 D) 253

Zadanie 7
(1 pkt)

Stopień wielomianu 2 3 W (x ) = (x− 1)(3x + 5) (2x + 1) jest równy
A) 4 B) 6 C) 5 D) 8

Zadanie 8
(1 pkt)

Wiadomo, że W (− 1) = − 1 , gdy 3 W (x) = 2x + px − 3 . Zatem wartość współczynnika p wynosi:
A) 14 B) -1 C) -4 D) 4

Zadanie 9
(1 pkt)

Wielomian 8 6 2 W (x) = x + 5x + 4x dla dowolnej liczby rzeczywistej x przyjmuje
A) tylko wartości ujemne
B) wartości niedodatnie
C) wartości nieujemne
D) tylko wartości dodatnie

Zadanie 10
(1 pkt)

Do wykresu funkcji 3 2 f(x) = 2x − 4x + 2x− 5 należy punkt o współrzędnych
A) (− 1,− 9) B) (− 1,− 5) C) (− 1,− 10) D) (− 1,− 13)

Zadanie 11
(3 pkt)

Rozwiąż równanie 4 2 x − 2x − 15 = 0 .

Zadanie 12
(2 pkt)

Znajdź te wartości parametru p , dla których równanie 3 2 x + 8x + px = 0 ma trzy różne rozwiązania.

Zadanie 13
(3 pkt)

Rozwiąż równanie 3 2 x − 12x + x − 12 = 0 .

Zadanie 14
(3 pkt)

Rozwiąż równanie 3 x − 3x + 2 = 0 .

Zadanie 15
(2 pkt)

Pierwiastkiem wielomianu 3 W (x ) = 2x + mx − 5 jest liczba -2. Wyznacz parametr m .

Zadanie 16
(4 pkt)

Pierwiastkami wielomianu 3 2 W (x ) = x − x + ax + b są tylko dwie liczby: 2 oraz (-3).

 • Oblicz a i b .
 • Zapisz wielomian w postaci czynników liniowych.
Rozwiąż on-line Arkusz Wersja PDF
spinner