Zestaw użytkownika nr 6832_7668

Bryły obrotoweCzas pracy: 45 min.Suma punktów: 26

Zadanie 1
(1 pkt)

Po rozwinięciu powierzchni bocznej walca na płaszczyźnie otrzymano kwadrat o boku 6π . Objętość tego walca jest równa
A) 27 π B) 54π C) 27π 2 D) 54π 2

Zadanie 2
(1 pkt)

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 8. Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe:
A) 128 π B) 96 π C) 64 π D) 32π

Zadanie 3
(1 pkt)

Kąt rozwarcia stożka ma miarę  ∘ 12 0 , a jego tworząca ma długość 10. Wówczas stosunek promienia podstawy stożka do jego wysokości jest równy
A) 5 B)  √ - 5--3 3 C) √ -- 3 D) √3- 5

Zadanie 4
(1 pkt)

Objętość stożka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12 jest równa
A) 96 π B) 64 π C) 32π D) 124 π

Zadanie 5
(1 pkt)

Kula ma objętość V = 2 88π . Promień r tej kuli jest równy
A) 12 B) 9 C) 6 D) 8

Zadanie 6
(1 pkt)

Objętość kuli o promieniu r = π dm jest równa
A) 43π4 dm 3 B) 4π3 dm 3 3 C) 3π 4 dm 3 4 D) 43 π dm 3

Zadanie 7
(5 pkt)

Oblicz objętość kuli wiedząc że jej pole powierzchni jest równe  2 1152π cm .

Zadanie 8
(5 pkt)

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o podstawie długości 12. Wysokość stożka jest równa 8. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka.


PIC


Zadanie 9
(5 pkt)

Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 5 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 ∘ . Jaką długość ma promień podstawy tego walca? Jaka jest jego wysokość?

Zadanie 10
(5 pkt)

Metalową kulę o promieniu 10 cm i stożek o średnicy 16 cm i wysokości 12cm przetopiono. Następnie z otrzymanego metalu wykonano walec o średnicy 8cm. Jaką wysokość ma ten walec?

Rozwiąż on-line Arkusz Wersja PDF
spinner