/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Pierwiastki

Zadanie nr 8321354

Dane są cztery liczby

 √ ------- ∘ --- a = (− 2)2, b = 9+ 16, c = 1(3 − 5)2, d = 25- 2 4

Które zdanie jest fałszywe?
A) Wszystkie liczby są dodatnie.
B) Liczba b jest większa niż liczba c .
C) Liczba c jest dwa razy mniejsza niż liczba a .
D) Liczba d jest 2 razy mniejsza niż liczba b .
E) Liczba c jest większa niż liczba d .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 2 a = (√−-2)--=-4 √ --- b = 9 + 16 = 25 = 5 c = 1-(3− 5)2 = 1-⋅(− 2)2 = 1⋅ 4 = 2 2∘ --- √ --2 2 25 25 5 d = ---= √----= -. 4 4 2

Zatem nie jest prawdą, że c > d .  
Odpowiedź: E

Wersja PDF
spinner