Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

 

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR

Zestaw użytkownika
nr 8593_7840

Zadanie 1

Rozwiąż równanie 4 2 x − 2x − 3x − 2 = 0 .

Zadanie 2

Rozwiąż równanie 3 x − 3x + 2 = 0 .

Zadanie 3

Rozwiąż równanie 3 2 x − 8 = 6x − 12x .

Zadanie 4

Rozwiąż równanie 3 2 4x − 6x + 2 = 0 .

Zadanie 5

Rozwiąż równanie 3 2 x − 6x + 9x − 4 = 0 .

Zadanie 6

Rozwiąż równanie 3 2 2 x − 2x = x − 4 .

Zadanie 7

Rozwiąż nierówność 4 3 2 − x + 10x + 11x > 0 .

Zadanie 8

Rozwiąż nierówność 4 2 x + x ≥ 2x .

Zadanie 9

Wyznacz wszystkie wartości m , dla których nierówność (m 2 − 1)x2 + 2(m − 1)x + 2 > 0 jest prawdziwa dla każdego x ∈ R .

Zadanie 10

Wyznacz te wartości parametru m , dla których nierówność (m 2 + 5m − 6)x2 − 2(m − 1 )x+ 3 > 0 jest prawdziwa dla każdego x ∈ R .

Zadanie 11

Wyznacz te wartości parametru p , dla których nierówność (p − 2)x 2 + (p − 2)x+ p − 1 < 0 nie ma rozwiązań.

Zadanie 12

Dla jakich wartości parametru m równanie 2 (m − 1)x − 2mx + m = 0 posiada 2 różne rozwiązania?

Zadanie 13

Dla jakich wartości parametru m równanie 2 mx − 6x − 1 = 0 ma co najmniej jedno rozwiązanie?

Zadanie 14

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie 2 (m − 2)x + 6x + 1 = 0 ma jedno rozwiązanie.

Zadanie 15

Dla jakich m równanie 2 (m − 2)x − mx + 3 = 0 ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Zadanie 16

Określ liczbę pierwiastków równania 2 2 (k − 1)x − (k+ 1)x− 0,5 = 0 w zależności od wartości parametru k .

Zadanie 17

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie (2m 2 + m − 1)x2 + (5− m)x − 6 = 0 ma dwa różne pierwiastki tego samego znaku.

Zadanie 18

Dla jakich wartości parametru k równanie 2 (k + 1)x + 2x + 1 = 0 ma dwa rozwiązania przeciwnych znaków.

Zadanie 19

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie 2 5 x + mx + m + 4 = 0 ma dwa różne pierwiastki nieujemne.

Zadanie 20

Dla jakich wartości parametru k równanie 2 (k − 2)x − (k + 1)x − k = 0 ma tylko ujemne rozwiązania?

Arkusz Wersja PDF
lRozwiązanial

Zaimportować dane zestawu do kreatora zestawów?

Z0e2fxxXEG20ZQVVM3mOMLP94QgChG_ddETNh__10LY