Zestaw użytkownika nr 8677_6635

Sprawdzian funkcja wymierna gr B

Zadanie 1
(1 pkt)

Zbiór R ∖{ − 3,0,2} jest dziedziną wyrażenia:
A)  2 x-+2-3x+-1 x +x−6 B)  2 -3x−x2−2- x +5x +6x C) ---3x+-2--- x(x−2)(x−3) D) ---2x+-1---- x(x− 2)(x+3)

Zadanie 2
(1 pkt)

Dziedziną funkcji  x−3- f(x) = x+2 jest zbiór:
A) R ∖ {3 } B) R ∖ {− 2} C) R ∖ {3,− 2} D) R ∖ {− 3}

Zadanie 3
(1 pkt)

Dziedziną funkcji  −-4x+1-- f(x) = x2− 6x+5 jest zbiór
A) R ∖ {1,5 } B) R C) R ∖{5 } D) R ∖{ 1}

Zadanie 4
(1 pkt)

Równanie x2−3x+-2 x2−4 = 0 ma:
A) 2 pierwiastki B) 3 pierwiastki C) 1 pierwiastek D) 4 pierwiastki

Zadanie 5
(1 pkt)

Zbiorem rozwiązań nierówności 5 x ≥ 1 jest przedział
A) ⟨− 5,0) B) (− ∞ ,5⟩ C) ⟨− 5,5⟩ D) (0,5⟩

Zadanie 6
(1 pkt)

Zbiorem rozwiązań nierówności 2−x- x+1 > 0 jest
A) (2,+ ∞ ) B) (− ∞ ,2) C) (− 1,2) D) (− ∞ ,− 1)∪ (2,+ ∞ )

Zadanie 7
(1 pkt)

Do wykresu funkcji  2x−-1- f(x) = x+1 należy punkt
A) (0,1) B) (− 1,− 3) C) (4,− 75 ) D) (3, 54)

Zadanie 8
(1 pkt)

Zbiorem wartości funkcji  3 f (x) = 3 + x jest
A) R ∖{0 } B) R ∖ {3 } C) R ∖ {− 3} D) R

Zadanie 9
(1 pkt)

Wykres funkcji  -6-- f(x ) = x−5 powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji y = 6x o 5 jednostek
A) w lewo B) w prawo C) w górę D) w dół

Zadanie 10
(3 pkt)

Dana jest funkcja  2 y = x . Napisz wzór funkcji otrzymanej po przesunięciu danej funkcji o wektor →u = [1,− 5] . Narysuj oba wykresy.

Zadanie 11
(2 pkt)

Rozwiąż równanie 4+2x- x− 5 = − 5 .

Zadanie 12
(4 pkt)

Wykres funkcji  a f(x) = x dla x ∈ R ∖ {0} , gdzie a ⁄= 0 , przesunięto o wektor →u = [− 3,2] i otrzymano wykres funkcji g . Do wykresu funkcji g należy punkt A = (− 4,6) . Oblicz a , następnie rozwiąż nierówność g (x ) < 4 .

Arkusz Wersja PDF
spinner