/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Podzielność

Zadanie nr 9710131

Dane są liczby: 3321, 1764, 6114, 2936, 1452, 1627.
Wśród danych liczb są dokładnie A/B liczby podzielne przez 3.
A) trzy B) cztery
Wśród danych liczb są dokładnie C/D liczby podzielne przez 4.
C) dwie D) trzy

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczba dzieli się przez 3, gdy sum jej cyfr dzieli się przez 3. Wśród podanych liczb są 4 takie liczby:

33 21, 17 64, 6 114, 1452.

Liczba jest podzielna przez 4, gdy liczba utworzona z ostatnich dwóch cyfr danej liczby jest podzielna przez 4. Wśród podanych liczb są 3 takie liczby:

17 64, 2 936, 1 452.

 
Odpowiedź: B, D

Wersja PDF
spinner