Zestaw użytkownika nr 9867_9308

Zestaw użytkownika
nr 9867_9308

Zadanie 1

Wskaż m , dla którego funkcja liniowa f(x ) = (m − 1)x + 6 jest rosnąca
A) m = 0 B) m = 1 C) m = 2 D) m = − 1

Zadanie 2

Dana jest funkcja liniowa określona wzorem f(x) = − 2x − 6 . Wartości ujemne przyjmuje dla:
A) x > 3 B) x < − 1 3 C) x > − 3 D) x < − 3

Zadanie 3

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = − 34x+ 1 B) y = 43x + 1 C) y = − 3x + 1 D) y = 4x + 1

Zadanie 4

Funkcja liniowa, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji  1 y = 2x + 5 ma wzór:
A) y = − 12x − 5 B) y = − 2x − 5 C) y = 2x − 5 D) y = 1x − 5 2

Zadanie 5

Punkt A (− 1;3) należy do wykresu funkcji:
A) y = − 2x + 3 B) − 3x + y = 5 C) 3x − y = − 2 D) y = 2x + 5

Zadanie 6

O funkcji liniowej f wiadomo, że f (1) = 2 oraz, że do wykresu tej funkcji należy punkt P = (− 2,3) . Wyznacz wzór funkcji f .

Zadanie 7

Wyznacz wzór funkcji liniowej o współczynniku kierunkowym 2 i przechodzącej przez punkt P = (− 2;3) .

Zadanie 8

Rozwiąż układ równań { x+ 3y = 5 2x− y = 3.

Arkusz Wersja PDF
spinner