/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Różne

Zadanie nr 5348390

Wyznacz odległość punktu A = (4;− 5) od miejsca zerowego funkcji y = 12x + 3 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wyznaczmy najpierw miejsce zerowe danej funkcji.

1 --x + 3 = 0 ⇐ ⇒ x = − 6. 2

Pozostało obliczyć odległość między podanym punktem A oraz punktem B = (− 6,0) .

 ∘ ----------------- √ --------- √ ---- √ -- BA = (4+ 6)2 + (−5 )2 = 100 + 25 = 1 25 = 5 5.

 
Odpowiedź:  √ -- 5 5

Wersja PDF
spinner