/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Z pierwiastkami

Zadanie nr 1185101

Największą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji  √ ---------- f(x ) = − 6x− 30 jest
A) − 5 B) − 4 C) 5 D) 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Funkcja √ -- x jest określona tylko dla x ≥ 0 , zatem

− 6x − 30 ≥ 0 ⇐ ⇒ x ≤ − 5.

Zatem największą liczbą całkowitą należącą do dziedziny jest x = − 5 .  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner