/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Z pierwiastkami

Zadanie nr 7685810

Liczba x należy do dziedziny funkcji  -−2x- 1 f(x ) = √x-−1 + x jeżeli
A) x ⁄= 1 B) x > 1 C) x ⁄= 0 D) x ∈ R

Wersja PDF

Rozwiązanie

Aby podany wzór funkcji miał sens, wyrażenie pod pierwiastkiem musi być dodatnie, czyli x > 1 oraz mianownik ułamka x1 musi być niezerowy, co przy założeniu x > 1 jest spełnione automatycznie.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner