/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Różne

Zadanie nr 1727236

Przesuwając wykres funkcji f wzdłuż osi Ox o 6 jednostek w prawo, otrzymano wykres funkcji g . Zatem
A) g(x ) = f(x + 6) B) g (x) = f(x )− 6 C) g(x ) = f(x − 6) D) g (x ) = f(x) + 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przesuwając wykres funkcji y = f (x) o a jednostek wzdłuż osi Ox otrzymujemy funkcję g (x) = f(x − a) .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner