/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Różne

Zadanie nr 1737391

Aby na podstawie wykresu funkcji y = f(x) narysować wykres funkcji y = f(x + 6) , należy wykres funkcji f przesunąć o
A) 6 jednostek do dołu B) 6 jednostek w prawo
C) 6 jednostek do góry D) 6 jednostek w lewo

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Przypomnijmy, że jeżeli g(x) jest funkcją, to wykres funkcji g (x − a)+ b jest przesunięciem wykresu funkcji g o

a jednostek w prawo i b jednostek do g óry.

Zatem wykres f(x + 6) = f (x− (− 6)) jest przesunięciem wykresu funkcji f (x) o 6 jednostek w lewo.

Sposób II

Zauważmy, że funkcja y = f(x + 6) przyjmuje tę samą wartość np. w punkcie x = 0 , co funkcja y = f (x) w punkcie x = 6 . Zatem jej wykres powstaje z wykresu funkcji y = f(x) przez przesunięcie o 6 jednostek w lewo.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner