/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wymierna/Różne

Zadanie nr 9826917

Funkcja f określona jest wzorem  -2x3 f(x ) = x6+1 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wtedy liczba  √ -- f(− 3 3) jest równa
A)  √39 − 2 B)  3 − 5 C) 3 5 D)  √- -33 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 √ -- √3--3 f(− 33) = 2-⋅(√−---3)-- = -−-6--= − 3. (− 3 3)6 + 1 9 + 1 5

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner