/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Homografia

Zadanie nr 4967165

Funkcja f określona jest wzorem  8 f(x ) = x . Zbiór A jest zbiorem wszystkich liczb całkowitych c takich, że f (c) jest liczbą całkowitą. Zatem liczba elementów zbioru A jest równa
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

Wersja PDF

Rozwiązanie

Aby f(c) było liczbą całkowitą to c musi być dzielnikiem 8, czyli jedną z liczb

{− 8,− 4,− 2,− 1,1,2,4,8} .

Widać, że jest 8 takich liczb.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner