/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Różne

Zadanie nr 1048964

Funkcja f każdej liczbie naturalnej ze zbioru {4,13,17 } przyporządkowywuje resztę z dzielenia tej liczby przez 5. Zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór
A) {2,3 ,4} B) {1} C) {1 ,2} D) {4}

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sprawdzamy jakie są reszty z dzielenia przez 5 danych liczb

4 = 0⋅5 + 4 13 = 10 + 3 = 2 ⋅5 + 3 17 = 15 + 2 = 3 ⋅5 + 2.

Zatem

f(4) = 4 f(13 ) = 3 f(17 ) = 2

i zbiór wartości jest równy

{2,3,4} .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner