/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Różne

Zadanie nr 1599920

Jeżeli odcinek AB podzielimy na 80 równych części, to każda część ma długość 0,15 cm. Który wzór opisuje zależność między liczbą równych części (x ), na którą dzielimy odcinek AB , a długością (y ) jednej takiej części w milimetrach?
A)  1,2- y = x B)  120- y = x C) y = 120x D)  -x- y = 1,2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Długość odcinka AB jest równa

8 0⋅0,1 5 cm = 1 0⋅1 ,2 = 12 cm = 120 mm .

Po podziale tego odcinka na x części każda część ma długość

 120 y = ----mm . x

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner