/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Różne

Zadanie nr 6472306

O funkcji f wiemy, że tylko dla trzech argumentów przyjmuje wartość 6. Zatem funkcja g określona wzorem g(x) = f (x)− 6
A) ma tylko dwa miejsca zerowe
B) ma tylko trzy miejsca zerowe
C) może mieć pięć miejsc zerowych
D) może mieć więcej niż pięć miejsc zerowych

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozwiązujemy równanie

g(x) = 0 f(x) − 6 = 0 f(x) = 6.

Z założenia wiemy, że to równanie ma trzy rozwiązania.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner