/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Różne

Zadanie nr 6691185

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Spośród liczb: f (75) , f (63) , f (99) , f(6 5) największa to
A) f(7 5) B) f(63) C) f (99) D) f (65)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 2 75 = 3 ⋅25 = 3 ⋅5 ⇒ f (75) = 5 63 = 9 ⋅7 = 32 ⋅7 ⇒ f(6 3) = 7 2 99 = 9 ⋅11 = 3 ⋅11 ⇒ f (99) = 11 65 = 5 ⋅13 ⇒ f (6 5) = 13.

Zatem największą z liczb jest f(65) .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner