/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Różne

Zadanie nr 9297267

Zbiór liczb rzeczywistych jest dziedziną funkcji:
A) f(x ) = 2−xx2- B)  √ ------ f(x) = 3 − x C) f(x ) = − 3x2 − 4 D) f(x) = --2- x− 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wzory pierwszy i czwarty mają 0 w mianownik odpowiednio dla x = 0 i x = 1 . Wzór drugi jest bez sensu jeżeli 3 − x < 0 . Jedynie trzeci wzór możemy stosować dla dowolnej wartości x .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner