/Szkoła średnia/Funkcje/Trygonometryczna/Wartość wyrażenia

Zadanie nr 2017927

Wiedząc, że  12 sin α = 13 i  ∘ ∘ α ∈ (90 ; 180 ) , oblicz cosα oraz tgα .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli  ∘ ∘ α ∈ (9 0 ; 18 0 ) , to cos α < 0 , więc

 ∘ ---------- ∘ -------- ∘ ---- cosα = − 1− sin 2α = − 1− 144-= − -25- = − -5-. 169 16 9 13

Stąd

 12- tgα = sinα- = --13--= − 12-. cos α − 5- 5 13

 
Odpowiedź:  5- cosα = − 13 ,  12 tg α = − 5

Wersja PDF
spinner